Συμπληρώνουμε κρίσιμα κενά πληροφόρησης
με σκοπό να διευκολύνουμε εταιρείες και επενδυτές να αξιοποιούν ευκαιρίες, να διαχειρίζονται τους κινδύνους
και να λαμβάνουν αποφάσεις με αυτοπεποίθηση

Λόγοι συνεργασίας με την G3

Πού δραστηριοποιούμαστε

Υποσαχάρια Αφρική

Darcie Allen

Υπεύθυνη Υποσαχάριας Αφρικής

Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

Clive Newell

Υπεύθυνος Μέσης Ανατολής & Βόρειας Αφρικής

Nick Alcock, Γενικός Διευθυντής

Υπεύθυνος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ρωσία & Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)

Yuliya Cooper

Υπεύθυνη Ρωσίας & ΚΑΚ

Heidi Whitfield

Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος

Ασία-Ειρηνικός

Michael Swaine

Υπεύθυνος Ασίας

Michael Bevan, Αντιπρόεδρος

Υπεύθυνος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Βόρεια & Νότια Αμερική

Nick Ogle

Υπεύθυνος Βόρειας & Νότιας Αμερικής

Ευρώπη

Dave Jones

Υπεύθυνος Συλλογής Πληροφοριών & Εντοπισμού Περιουσιακών Στοιχείων

Eugen Krasiuk

Υπεύθυνος Ευρώπης

Επικεφαλείς Ομάδων της G3

Υπεύθυνοι Προϊόντων

Υπεύθυνοι τομέων

Υπεύθυνοι Περιφερειών

Κεντρικά γραφεία

40 George Street,
London W1U 7DW

stephanieboutrot@g3.eu